ماه: مارس 2024

Posted in آموزش الکترونیک مدار الکترونیکی مدار مولتی ویبراتور و چشمک زن

مدار الکترونیکی چراغ راهنمایی

این مدار ، شماتیک الکترونیکی چراغ راهنمایی ۳ تایی می باشد. مدار فوق برگرفته از چراغ راهنمایی…

Posted in آموزش الکترونیک الکترونیک مقطع ابتدائی مدار الکترونیکی

مدار الکتریکی چیست – علوم چهارم دبستان

مدار الکتریکی چیست – علوم چهارم دبستان به درخواست بازدیدکنندگان محترم وبسایت ” مرکز الکترونیک ایران ”…

Posted in دانلود کتاب الکترونیکی

دانلود کتاب الکترونیکی Electronics Today

دانلود مجموعه PDF کتاب الکترونیکی Electronics Today به درخواست بازدیدکنندگان محترم وبسایت مرکز الکترونیک ایران ، از…

Posted in دانلود کتاب الکترونیکی

دانلود کتاب الکترونیکی Radio & Electronics Constructor

دانلود مجموعه PDF کتاب الکترونیکی Radio & Electronics Constructor به درخواست بازدیدکنندگان محترم وبسایت مرکز الکترونیک ایران…